Girişimci GENÇ LİDERLER için GİGLA

Neden GİGLA?

Çevrelerindeki sorunları ve ihtiyaç alanlarını gözlemleyebilen, fikir üretebilen, bunları uygulamaya geçirebilen, risk alabilen girişimci bireyler 21. yüzyılın ihtiyacı olan bireylerdir.

Bu nedenle, gençlerin okul yaşantıları boyunca akademik bilgi edinmesinin, sanat ve spor alanlarında beceri kazanmasının yanı sıra Girişimcilik ve Liderlik becerilerini de kazanması onları üniversite ve iş hayatına hazırlamada önemli bir rol oynamaktadır.

Programın Amacı?

“Girişimci Genç Liderler Akademisi”; lise öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerini güçlendirerek onları üniversite ve iş hayatına öz yönetimi yüksek, inovatif düşünebilen, girişimci, yaratıcı, çözüm üretebilen bireyler olarak hazırlamayı amaçlayan YÖM I Yenilikçi Öğrenme Merkezi tarafından hazırlanmış bir programdır.

Uygulama İlkeleri

Bu programın uygulayıcıları; öğretmenlerdir. Öğretmenler, program konularını ve uygulama yöntemlerini içeren üç günlük eğitimi aldıktan sonra lise öğrencilerine yönelik olarak 8 haftalık programı uygulamaya başlar. Programın öğretmen ve öğrenci materyalleri ise YÖM tarafından okullara gönderilir.